บางกอกแอร์เวย์สเพิ่มความถี่ “กรุงเทพฯ-พนมเปญ” วันละ 2 เที่ยวบิน เริ่ม 1 ก.พ. 65

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

บางกอกแอร์เวย์สเพิ่มความถี่เส้นทาง “กรุงเทพฯพนมเปญ” เป็นวันละ 2 เที่ยวบิน เริ่ม 1 ก.พ. 2565 พร้อมจัดเต็มโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง 30-50 กก.หนุนความต้องการเดินทางเพิ่ม

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งว่า สายการบินจะเพิ่มความถี่เที่ยวบินเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ (กัมพูชา) (ไป-กลับ) เป็นวันละ 2 เที่ยวบิน เพื่อสนับสนุนความต้องการเดินทางระหว่างประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

เที่ยวบินในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ (กัมพูชา) (ไป-กลับ) ที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติม จะทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 319 หรือ เอ 320 โดยเที่ยวบิน PG935 ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 17.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 18.35 น. และเที่ยวบิน PG936 ออกจากสนามบินนานาชาติพนมเปญ เวลา 19.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 20.40 น.

ทั้งนี้ สายการบินฯ มอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้โดยสารที่เดินทางเส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ (กัมพูชา) (ไป-กลับ) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ผู้โดยสารที่นั่งชั้นประหยัดสามารถนำสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้สูงสุดท่านละ 30 กิโลกรัม และผู้โดยสารที่นั่งชั้นธุรกิจสามารถนำสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้สูงสุดท่านละ 50 กิโลกรัม (สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย PG เท่านั้น และผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 2 ปี จะได้รับสิทธิโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 10 กิโลกรัม)

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business